BesspolModyfikowane Granulaty Termoplastycznych TWORZYW SZTUCZNYCH

Język:

Compoundy Na Bazie Terpolimeru Akrylonitryl-Butadien-Styren (ABS)

Tisakril® ABS

ABS jest znany jako materiał o wysokiej estetyce i błyszczącej powierzchni, w którym udział poszczególnym komponentów istotnie determinuje końcowe właściwości tworzywa. Zasadniczo styren wpływa na łatwość przetwarzania, akrylonitryl nadaje odporność chemiczną i zwiększoną twardość powierzchni, a butadien przyczynia się do poprawy udarności. Inne istotne właściwości materiałów z tej grupy (ABS) to wysoka sztywność, wysoka temperatura ugięcia pod wpływem ciepła, odporność na zarysowania i niski skurcz. Możliwym jest wprowadzenie różnorodnych modyfikacji tak, aby poprawić odporność na uderzenia, wytrzymałość i odporność na ciepło. Odporność na uderzenia nie wpływa na zmianę interakcji termicznej.

Tisakril® ABS jest uważany za bardzo dobry materiał ze względu na swoją twardość, połysk, wytrzymałość i właściwości izolacyjne. Polimery Tisakril® ABS są odporne na działanie wodnych kwasów, zasad, stężonych kwasów solnych i fosforowych, alkoholi i olejów mineralnych.

Gatunki Tisakril® mogą być dostarczane jako materiały barwione w masie w różnorodnych i niestandardowych kolorach w wąskich specyfikacjach kolorystycznych, nawet dla jasnych kolorów. Dodatkowo możliwym jest zastosowanie stabilizatorów termicznych, UV/LS, środków smarnych i ułatwiających odformowanie, antystatyków, oraz wszelkiego rodzaju modyfikatorów procesowych, które mogą być stosowane celem zmiany (poprawy) określonych właściwości materiału. Formuły Tisakril® mogą być również opracowywane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb rynku i indywidualnych wymagań użytkowników.

RODZAJ MODYFIKACJI (COMPOUND)

Modyfikatory UDARNOŚCI (HI)

Środki ANTYSTATYCZNE (AS)

Stabilizacja UV/LS

Parametry Przetwórstwa (Wtryskiwanie)

PARAMETRY SUSZENIA

Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie < 0.10 %

Temperatura Suszenia 75-85 °C | Czas Suszenia 3-4 h

Branding | Design: Inspect™ Brand & Web Design