BesspolModyfikowane Granulaty Termoplastycznych TWORZYW SZTUCZNYCH

Język:

Zapytania OFERTOWE prosimy składać:
* telefonicznie: 52 381 38 67, 52 381 32 31
* via e-mail: handel@besspol.pl
* za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Kontakt.

COMPOUNDY NA BAZIE TERPOLIMERU ABS

Tisakril® ABS jest zarejestrowanym znakiem towarowym terpolimerów akrylonitryl-butadien-styren produkowanych przez firmę Tisan.

ABS jest znany jako materiał o wysokiej estetyce i błyszczącej powierzchni, w którym udział poszczególnym komponentów istotnie determinuje końcowe właściwości tworzywa. Zasadniczo styren wpływa na łatwość przetwarzania, akrylonitryl nadaje odporność chemiczną i zwiększoną twardość powierzchni, a butadien przyczynia się do poprawy udarności. Inne istotne właściwości materiałów z tej grupy (ABS) to wysoka sztywność, wysoka temperatura ugięcia pod wpływem ciepła, odporność na zarysowania i niski skurcz. Możliwym jest wprowadzenie różnorodnych modyfikacji tak, aby poprawić odporność na uderzenia, wytrzymałość i odporność na ciepło. Odporność na uderzenia nie wpływa na zmianę interakcji termicznej.

Tisakril® ABS jest uważany za bardzo dobry materiał ze względu na swoją twardość, połysk, wytrzymałość i właściwości izolacyjne. Polimery Tisakril® ABS są odporne na działanie wodnych kwasów, zasad, stężonych kwasów solnych i fosforowych, alkoholi i olejów mineralnych.

Gatunki Tisakril® mogą być dostarczane jako materiały barwione w masie w różnorodnych i niestandardowych kolorach w wąskich specyfikacjach kolorystycznych, nawet dla jasnych kolorów. Dodatkowo możliwym jest zastosowanie stabilizatorów termicznych, UV/LS, środków smarnych i ułatwiających odformowanie, antystatyków, oraz wszelkiego rodzaju modyfikatorów procesowych, które mogą być stosowane celem zmiany (poprawy) określonych właściwości materiału. Formuły Tisakril® mogą być również opracowywane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb rynku i indywidualnych wymagań użytkowników.

UŻYJ SIŁY SWOJEJ WYOBRAŹNI

1220 Tisakril

INNOWACJE MATERIAŁOWE

Produkty z rodziny OLEBOND® to opracowane przez dział R&D polimery zawierające bezwodnik maleinowy (MAH). Są one wytwarzane poprzez szczepienie bezwodnika maleinowego do głównego łańcucha polimeru metodą wytłaczania reaktywnego i przeznaczone m.in.: jako środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw wzmocnionych i napełnionych (kompatybilizacja, promotory adhezji).

Wysokowydajne tworzywa konstrukcyjne HYPERPOL® spełniają niemal wszelkie wymagania wynikające z eksploatacji wyrobów w trudnych warunkach środowiskowych. W tej linii produktowej znajdują się compoundy tworzyw na bazie polifenylenosulfidu (polisiarczku fenylenu) [PPS]oraz poliftalamidu [PPA]. Temperatura użytkowania tych materiałów przekracza 150°C zapewniając jednocześnie doskonałe właściwości, takie jak niskie tarcie, bardzo dobra odporność chemiczna i odporność na wysoką temperaturę. Materiały te, stanowiące niejednokrotnie doskonałą alternatywę jako substytuty metali, są coraz częściej wykorzystywane w sektorze motoryzacyjnym, transportowym oraz części mechanicznych oferując doskonałą trwałość i wydajność.

Produkty BioSTAR®, to kolejna grupa innowacyjnych produktów zawierają surowce pochodzenia biologicznego, które rozkładają się pod wpływem działania układów enzymatycznych, uwalniając dwutlenek węgla, wodę, metan, związki nieorganiczne i biomasę. Mieszanki te są opracowywane jako alternatywne produkty biodegradowalne które spełniają potrzeby klientów poprzez zwiększenie współczynnika biozawartości za pomocą specjalnych dodatków.

Granulaty

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą granulatów

Granulaty Granulaty Dowiedz się więcej

Usługi

Poznaj nasze możliwości modyfikacji tworzyw

Usługi Usługi Dowiedz się więcej

Współpraca

Stale poszerzamy grono potencjalnych partnerów

Współpraca Współpraca Dowiedz się więcej

Branding | Design: Inspect™ Brand & Web Design