BesspolModyfikowane Granulaty Termoplastycznych TWORZYW SZTUCZNYCH

Język:

Zapytania OFERTOWE prosimy składać:
* telefonicznie: 52 381 38 67, 52 381 32 31
* via e-mail: handel@besspol.pl
* za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Kontakt.

COMPOUNDY NA BAZIE POLIWĘGLANU (PC)

Tisarbon® PC jest zarejestrowanym znakiem towarowym dla mieszanek na bazie poliwęglanu produkowanych przez firmę Tisan.

Poliwęglan jest jednym z najbardziej znanych amorficznych polimerów konstrukcyjnych. Wykazuje on bardzo dobre właściwości optyczne (materiał transparentny przepuszczający światło). Jego struktura jest bardzo wrażliwa na wilgoć, dlatego bardzo ważnym jest zastosowanie specjalnych warunków wtrysku. Poliwęglan ma doskonałą udarność, wysoką odporność na ciepło i dobrą stabilność wymiarową. Odporny na działanie kwasów mineralnych i organicznych, jest częściowo rozpuszczalny w węglowodorach aromatycznych, rozpuszczalny w chlorowanych i rozkłada się w substancjach wykazująych charakter silnie zasadowy. Ma dobre właściwości elektryczne. Produkty wykonane z poliwęglanu charakteryzują się długą żywotnością i z reguły umożliwiają ponowne użycie.

Compoundy Tisarbon® PC oferują doskonałą udarność nawet w niskich temperaturach. Dodatkową zaletą, przy zachowaniu wysokiej stabilności wymiarowej, jest odporność detali na starzenie, jeśli części są produkowane bez naprężeń wewnętrznych.

Tisarbon® PC będąc dobrym izolatorem elektrycznym o właściwościach żaroodpornych i ognioodpornych, jest stosowany w rozlicznych produktach i aplikacjach związanych ze sprzętem elektrycznym i telekomunikacyjnym. To także możliwość wytwarzania detali o bardzo gładkich powierzchniach w przemyśle motoryzacyjnym, dzięki czemu materiał ten doskonale nadaje się do elementów metalizowanych bezpośrednio, takich jak elementy dekoracyjne i reflektory optyczne.

Gatunki Tisarbon® PC są dostępne w odmianach o poprawionych właściwościach tribologicznych. Wprowadzenie środków smarnych stosuje się celem uzyskania lepszych właściwości samosmarujących. Formuły Tisarbon® mogą być również opracowywane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb rynku i indywidualnych wymagań użytkowników. Tisarbon® PC jest materiałem w pełni nadającym się do recyklingu. Gatunki Tisarbon® PC mogą być dostarczane jako materiały barwione w masie w różnorodnych i niestandardowych kolorach w wąskich specyfikacjach kolorystycznych, nawet dla jasnych kolorów.

UŻYJ SIŁY SWOJEJ WYOBRAŹNI

1220 Tisarbon

INNOWACJE MATERIAŁOWE

Produkty z rodziny OLEBOND® to opracowane przez dział R&D polimery zawierające bezwodnik maleinowy (MAH). Są one wytwarzane poprzez szczepienie bezwodnika maleinowego do głównego łańcucha polimeru metodą wytłaczania reaktywnego i przeznaczone m.in.: jako środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw wzmocnionych i napełnionych (kompatybilizacja, promotory adhezji).

Wysokowydajne tworzywa konstrukcyjne HYPERPOL® spełniają niemal wszelkie wymagania wynikające z eksploatacji wyrobów w trudnych warunkach środowiskowych. W tej linii produktowej znajdują się compoundy tworzyw na bazie polifenylenosulfidu (polisiarczku fenylenu) [PPS]oraz poliftalamidu [PPA]. Temperatura użytkowania tych materiałów przekracza 150°C zapewniając jednocześnie doskonałe właściwości, takie jak niskie tarcie, bardzo dobra odporność chemiczna i odporność na wysoką temperaturę. Materiały te, stanowiące niejednokrotnie doskonałą alternatywę jako substytuty metali, są coraz częściej wykorzystywane w sektorze motoryzacyjnym, transportowym oraz części mechanicznych oferując doskonałą trwałość i wydajność.

Produkty BioSTAR®, to kolejna grupa innowacyjnych produktów zawierają surowce pochodzenia biologicznego, które rozkładają się pod wpływem działania układów enzymatycznych, uwalniając dwutlenek węgla, wodę, metan, związki nieorganiczne i biomasę. Mieszanki te są opracowywane jako alternatywne produkty biodegradowalne które spełniają potrzeby klientów poprzez zwiększenie współczynnika biozawartości za pomocą specjalnych dodatków.

Granulaty

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą granulatów

Granulaty Granulaty Dowiedz się więcej

Usługi

Poznaj nasze możliwości modyfikacji tworzyw

Usługi Usługi Dowiedz się więcej

Współpraca

Stale poszerzamy grono potencjalnych partnerów

Współpraca Współpraca Dowiedz się więcej

Branding | Design: Inspect™ Brand & Web Design