BesspolModyfikowane Granulaty Termoplastycznych TWORZYW SZTUCZNYCH

Język:

Compoundy Na Bazie Poliamidu PA6

Tislamid® 6

Tislamid® 6 zapewnia bardzo dużą odporność na uderzenia (udarność) oraz doskonałe właściwości mechaniczne materiału. Połączenie wypełniaczy mineralnych i włókna szklanego przekład się na wyjątkowe właściwości materiału, takie jak ekstremalna sztywność oraz duża stabilność wymiarowa a tym samym minimalne zdolność do deformacji detali (wypaczenia). Te cechy są jednymi z najważniejszych przy produkcji wyrobów o dużych powierzchniach.

Rodzina produktów Tislamid® 6 obejmuje gatunki poliamidu w szerokim zakresie lepkości. Typu wzmocnione włóknem szklanym, odporne na promieniowanie UV oraz światło (LS), modyfikowane udarnościowo (HI), gatunki przeznaczone do znakowania laserowego, stabilizowane termicznie, wypełnione minerałami, uniepalnione oraz zawierające różnego rodzaju dodatki to tylko niektóre spośród szerokiej gamy modyfikowanych odmian tych tworzyw.

Możliwym jest także opracowanie specjalnych formuł (receptur) materiałów Tislamid® 6 wynikających zarówno z wymagań aplikacji jaki i użytkownika końcowego celem spełnienia określonych potrzeb rynkowych.

Tislamid® 6 jest materiałem w pełni nadającym się do recyklingu i może być użyty do wtórnego przetwórstwa przy założeniu odpowiedniego reżimu technologicznego oraz po uwzględnieniu wymagań aplikacji względem właściwości materiału.

Gatunki Tislamid® 6 mogą być dostarczane w szerokiej gamie kolorystycznej oraz barwione w niestandardowych kolorach po uwzględnieniu wymagań szczegółowych względem użytych surowców oraz wymagań aplikacji końcowej w odpowiedniej dla założeń specyfikacji koloru.

Oferujemy szeroki zakres modyfikacji z użyciem wypełniaczy mineralnych oraz włókien (w tym włókna szklane, kulki szklane, włókna węglowe, włókna aramidowe) o różnym stopniu ich zawartości, a także w szerokiej gamie ich kombinacji (modyfikacje hybrydowe).

Dostępne są również materiały o modyfikowanych właściwościach trybologicznych (ślizgowych), obniżonym współczynniku tarcia oraz poprawionych właściwościach przeciw zużyciowych zawierające PTFE i dwusiarczek molibdenu (MoS2).

Dodatkowo możliwym jest zastosowanie stabilizatorów termicznych, UV/LS, środków smarnych i ułatwiających odformowanie, antystatyków, oraz wszelkiego rodzaju modyfikatorów procesowych, które mogą być stosowane w gatunkach niewzmocnionych i wzmocnionych celem zmiany (poprawy) określonych właściwości materiału.

RODZAJ MODYFIKACJI (COMPOUND)

Napełniacz MINERALNY (MF)

Włókno SZKLANE (GF)

Kulki SZKLANE (GB)

Włókno WĘGLOWE (CF)

Uniepalniacz (FR) | RoHS

Uniepalniacz BEZHALOGENOWY (HF)

Modyfikatory UDARNOŚCI (HI)

Modyfikatory TRIBOLOGICZNE

Stabilizacja Hydrolityczna (HSS)

Stabilizacja Termiczna (TS)

Stabilizacja UV/LS

Parametry Przetwórstwa (Wtryskiwanie)

PARAMETRY SUSZENIA

Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie < 0.20 %

Temperatura Suszenia 70-85 °C | Czas Suszenia 3-4 h

Branding | Design: Inspect™ Brand & Web Design