BesspolModyfikowane Granulaty Termoplastycznych TWORZYW SZTUCZNYCH

Język:

Compoundy Na Bazie Poliwęglanu PC

Tisarbon® PC

Poliwęglan jest jednym z najbardziej znanych amorficznych polimerów konstrukcyjnych. Wykazuje on bardzo dobre właściwości optyczne (materiał transparentny przepuszczający światło). Jego struktura jest bardzo wrażliwa na wilgoć, dlatego bardzo ważnym jest zastosowanie specjalnych warunków wtrysku. Poliwęglan ma doskonałą udarność, wysoką odporność na ciepło i dobrą stabilność wymiarową. Odporny na działanie kwasów mineralnych i organicznych, jest częściowo rozpuszczalny w węglowodorach aromatycznych, rozpuszczalny w chlorowanych i rozkłada się w substancjach wykazująych charakter silnie zasadowy. Ma dobre właściwości elektryczne. Produkty wykonane z poliwęglanu charakteryzują się długą żywotnością i z reguły umożliwiają ponowne użycie.

Compoundy Tisarbon® PC oferują doskonałą udarność nawet w niskich temperaturach. Dodatkową zaletą, przy zachowaniu wysokiej stabilności wymiarowej, jest odporność detali na starzenie, jeśli części są produkowane bez naprężeń wewnętrznych.

Tisarbon® PC będąc dobrym izolatorem elektrycznym o właściwościach żaroodpornych i ognioodpornych, jest stosowany w rozlicznych produktach i aplikacjach związanych ze sprzętem elektrycznym i telekomunikacyjnym. To także możliwość wytwarzania detali o bardzo gładkich powierzchniach w przemyśle motoryzacyjnym, dzięki czemu materiał ten doskonale nadaje się do elementów metalizowanych bezpośrednio, takich jak elementy dekoracyjne i reflektory optyczne.

Gatunki Tisarbon® PC są dostępne w odmianach o poprawionych właściwościach tribologicznych. Wprowadzenie środków smarnych stosuje się celem uzyskania lepszych właściwości samosmarujących.

Formuły Tisarbon® mogą być również opracowywane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb rynku i indywidualnych wymagań użytkowników. Tisarbon® PC jest materiałem w pełni nadającym się do recyklingu. Gatunki Tisarbon® PC mogą być dostarczane jako materiały barwione w masie w różnorodnych i niestandardowych kolorach w wąskich specyfikacjach kolorystycznych, nawet dla jasnych kolorów.

RODZAJ MODYFIKACJI (COMPOUND)

Włókno SZKLANE (GF)

Uniepalniacz (FR)

Uniepalniacz BEZHALOGENOWY (HF)

Modyfikatory UDARNOŚCI (HI)

Stabilizacja UV/LS

Parametry Przetwórstwa (Wtryskiwanie)

PARAMETRY SUSZENIA

Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie < 0.05 %

Temperatura Suszenia 90-120 °C | Czas Suszenia 3-4 h

Branding | Design: Inspect™ Brand & Web Design